Brno

Brněnský plenér

BRNO

Znak města BrnaBrno je se svými 230 km2 a 384 000 obyvateli druhým největším městem České republiky, nachází se na soutoku řek Svratky a Svitavy.Trocha historie:
V brněnské lokalitě se život rozvíjel už od pravěku, což dokazují četné nálezy pozůstatků sídlišť. Po éře Velkomoravské říše nastalo krátké období úpadku. Již v 11. století byl postaven přemyslovský hrad, v jehož podhradí se vyvíjely trhové vesnice, a postupně byl osídlován kromě místního obyvatelstva i Němci, Valony či Židovským obyvatelstvem. Díky různým privilegiům rostlo a získalo i nové hradby. Ve 14. století za moravských markrabat město zažívalo svůj rozkvět, díky trhům vzrůstal mezinárodní obchod. Město se stalo významným centrem zemských orgánů a moravských zemských sněmů. V období třícetileté války se Brno stalo hlavním moravským městem. Jako jediné odolalo švédskému tlaku, za což bylo odměněno dalšími privilegii. R. 1777 bylo založeno biskupství jako vrchol rekatolizace. Silný vliv měli augustiniáni, jezuité, kapucíni. Na počátku 20. století město nabylo nevídaného významu, r.1919 byla založena Masarykova univerzita a r.1928 postaveno brněnské výstaviště. Svou velikost jako centrum kulturní, historické, obchodní a průmyslové si Brno podrželo dodnes.Brno - mé rodištěNajít správná slova, čím je typické Brno, není jednoduché. Nejlepší bude vzít si na pomoc slova prozaika.

„Velká řeka s dvěma srdci, tak nazval kdysi Ernest Hemingway jednu ze svých povídek, totiž dvojpovídku, vyslovující jedno společné trauma. I DOVOLIL jsem si ten název vypůjčit, abych tak pojmenoval svou traumatickou lásku ke dvěma řekám, které už dávno cítím jako jednu jedinou. A jejich srdce tlukou každé na jednom konci mého města i mého života. A když se v Brně zastavíte v pravou chvíli a na právem místě, smíte je také slyšet,“

tak popsal svůj vztah v Brnu a jeho dvěma řekám Svitavě a Svratce Jiří Kratochvil ve sbírce Brno nostalgické i ironické.A abych nezapomněla...
Brno je také pozoruhodné tím, že se tam narodila má maličkost;-)Tyto stránky jsou věnované mému tatínkovi, který měl Brno rád a hodně o něm věděl.     
     
     
Aneris
poslední aktualizace 31. března 2010