Brno
STRÁNSKÁ SKÁLA

Stránská skála je více než třísetmetrovou vyvýšeninou jurského vápence a jednou z národních přírodních památek (vyhlášena roku 1978), která se řadí k evropsky významným lokalitám. Nalézá se při jihovýchodním okraji Brna v katastru městské části Brno-Slatina. Jde o jedinečnou biologickou, archeologickou a paleontologickou lokalitu - více než 50ti metrová stěna vápenců je stará zhruba 156 miliónů let. V jarních měsících na skalních svazích masivně kvetou koniklece velkokvěté, zvláštností jsou traviny, které se vyskytují pouze na vápencových podložích, při troše štěstí zde spatříte kudlanku a nebo užovku hladkou.

Hned v dolní části Stránské skály můžete objevit několik vchodů do jeskyní. Tyto prostory využíval pravěký člověk už před 3/4 milionu let, čímž se tato lokalita řadí k našim nejstarším. Podzemní prostory bývají zimovištěm desítek netopýrů. Vápencový skalní hřeben byl v druhohorách mořským dnem, takže je také významným nalezištěm zkamenělin. Zajímavostí je, že právě tato lokalita byla svědkem prvního doloženého použití ohně ve střední Evropě.

Za druhé světové války Němci uměle vyhloubili štoly a podzemní haly a chtěli sem přesunout stroje na výrobu letadel, aby výrobu chránili před případnými nálety. To se jim však nepodařilo dokončit a štoly zůstaly nevyužité. Volně přístupná je část chodeb z několika vchodů, část je uzavřena jako kryt civilní ochrany. Celkem dolní patro chodeb čítá kolem 700 metrů.
Fotky:

Stránská skála - panorama
Stránská skála - panorama
 
Stránská skála Stránská skála Stránská skála
Stránská skála Stránská skála Stránská skála
 
Stránská skála Stránská skála Stránská skála
Stránská skála Stránská skála Stránská skála
 
Stránská skála - koniklece Stránská skála - koniklece Stránská skála - koniklece
Stránská skála - koniklece Stránská skála - koniklece Stránská skála - koniklece
  
 

Aneris