PRAHA - hlavní město České republiky
STARÉ MĚSTO

Tato část města se Staroměstským náměstím je srdcem Prahy. V 11. století byl po okolí Hradu osídlen také také pravý břeh Vltavy. Tržiště (dnešní Staroměstské náměstí), se poprvé připomíná v roce 1091. Kolem něj živelně vyrostly domy a kostely, které vymezily nepravidelnou síť ulic, z nichž většina existuje dodnes. Toto území získalo městská práva ve 13. století a v r. 1338 i radnici. Samotné Staroměstské náměstí patří bezesporu k nejhezčím veřejným prostranstvím ve městě, dominují mu nádherně členité věže historického kostela Panny Marie před Týnem (je zde pohřben astronom a astrolog Tycho de Brahe), barokní kostel sv. Mikuláše, Palác Golz - Kinských a uprostřed pomník Mistra Jana Husa.
Dalším turisticky atraktivním místem na Staroměstském náměstí je Staroměstská radnice, založená rozhodnutím krále Jana Lucemburského v r. 1338 jako sídlo městské rady. Dnes tvoří radniční blok řada barevných gotických a renesančních objektů, z nichž většina byla pracně obnovena poté, co je těžce poškodili nacisté během Pražského povstání v r. 1945. Radniční věž je 69,5 m vysoká a je z ní nádherný výhled na město.
Raritou Staroměstské radnice je orloj z počátku 15. století. Orloj v roce 1490 zdokonalil hodinářský mistr Hanuš. Radní ho ze strachu, aby podobné mistrovské dílo nezhotovil i pro jiné, dali raději oslepit. Mechanismus hodin, který se zachoval dodnes, má i přes mnohé pozdější úpravy podobu, jakou mu dal mezi lety 1552 až 1572 hodinář Jan Táborský.
Samotné Staré město tvoří spousta úzkých uliček, které vytýčil už dávný středověk a ve kterých je docela snadné (ale velmi příjemné) zabloudit.

Fotky:

Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město
Staroměstské náměstí Staré město - koňský kočár Staroměstská radnice a Týnský chrám Staroměstský orloj
Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město
Staroměstské náměstí (vzadu Týnský chrám) Kostel panny Marie před Týnem (= Týnský chrám) Staroměstské náměstí - Štorchův dům (U kammené p. Marie) Dům U Rotta
Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město
Staroměstské náměstí Kostel panny Marie před Týnem Dům U černé matky boží (Celetná ulice) Kostel sv. Mikuláše
Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město
Staroměstské náměstí (socha Jana Husa) Staroměstská radnice Věž Staroměstské radnice Celetná ulice (v pozadí Prašná brána)
Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město Praha - Staré Město
Staroměstské náměstí - palác Golz - Kinských Prašná brána Prašná brána Prašná brána
Aneris, květen 2003