Ř   E   C   K   O
24.9.2005 - 6.10.2005
  
  Následující stránka
PROČ ŘECKO?

Olympijské hry zná každý. Marathonský běh se běhá na celém světě. Že je zbytečné nosit sovy do Athén, ví dnes každý školák. Pythagorovu větu se učíme v sedmé třídě. Stejně tak se učíme fyziku, aritmetiku, matematiku, geometrii, biologii. Do divadla chodíme na tragedii a komedii. Posloucháme muziku, která se nám obvykle líbí pro své harmonie a disharmonie. Dětem vyprávíme bajky pro zábavu i pro poučení. Každý lékař při promoci skládá Hippokratovu přísahu. Předtím však musí složit zkoušku z anatomie. Žijeme v demokracii. Erotika nám pomůže zachovat rod a dělá nám i radost. Co mají tyto zdánlivě nesouvisející věty společného? Mají jednoho společného jmenovatele – vše, o čem je zde řeč, vzniklo v antickém Řecku. A to je dostatečný důvod, proč se do této země zajet podívat a alespoň trošku ji prozkoumat;-)PÁR ÚDAJŮ O ŘECKU:

Řecká republika (Elliniki dimokratia) se rozkládá na jihu Balkánského poloostrova a na přilehlých ostrovech. Její rozloha je 132 tisíc km2 a pokud k tomu připočteme plochy moří kolem Řecka, vzroste až na 400.000 km2. Řecká republika má 10,3 miliónů obyvatel, z toho celých 6,5 miliónů v hlavním městě Athénách. Úřední řečí je řečtina (více o řecké abecedě - alfabetě najdete například tady), měnou euro, čas GMT+2 (oproti České republice o 1hod více). Pobřeží je velmi členité, kolem je přes 2000 ostrovů (největší je Kréta - o té víc v mých zápiscích z Kréty - rok 1998 a rok 2002). Vnitrozemí je většinou hornaté (ve starých bájích se tvrdí, že když Zeus tvořil Zemi, na Řecko mu zbylo jenom pár kamenů, které jen tak rozhodil po kraji...), nejvyšší horou je Olymp 2917 m n. m. 95% obyvatelstva tvoří Řekové, menšinami jsou Makedonci, Turci a Albánci. 98% obyvatel jsou příslušníky řecké pravoslavné (ortodoxní) církve, 1,5% jsou muslimové. Řecko je průmyslově zemědělský stát - v zemědělství je to zejména rostlinná výroba, průmysl je koncentrován do Athén a Soluně. Dopravní síť je poměrně řídká a méně kvalitní. Země má významnou lodní dopravu, v loďstvu je třetí na světě (přístavy Pireus, Soluň a Patras). V Řecku převládá typické středomořské klima se suchými a horkými léty a vlhkými a studenými zimami. Řecko je členem Evropské unie a NATO, v čele země stojí prezident volený na 5 let. Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament (300 členů na 4 roky), výkonnou prezident a vláda v čele s ministerským předsedou.NĚCO MÁLO Z HISTORIE (velice, velice stručně...):

Řecké dějiny jsou dějinami národa, nikoliv země. V Řecku existovaly již významné neolitické kultury, po 2. století př. Kr. sem přicházely indoevropské kmeny, ty pod vlivem Asie a Středomoří učinily řecko kolébkou evropské civilizace. Od r. 146 př. Kr. bylo Řecko součástí římské říše, po jejím rozdělení v roce 395 po Kr. se stalo součástí východořímské a poté byzantské říše. Od 14. století bylo Řecko ovládnuto osmanskou říší. Řecké povstání v l. 1921-29 položilo základ novodobého Řecka. Proklamace nezávislosti byla v r. 1822. Od roku 1830 byla země královstvím s rozšiřováním země a myšlenkou sjednocení všech Řeků. V letech 1924-35 byla monarchie nahrazena republikou. Za druhé světové války bylo Řecko okupováno Němci. V letech 1946-49 probíhala válka s komunistickými povstalci. V letech 1946-73 znovu monarchie, poté až do současnosti republika. Více se o řecké historii můžete dozvědět například zde.A TEĎ SI PROSVIŠTÍME NĚKTERÁ SLOVÍČKA...

dobrý den - kalimera
dobrý večer - kalispera
dobrou noc - kalinichta
ahoj - jasu, jasas
ano - ne
ne - ochi
dobrou chuť - kali orexi
prosím - parakalo
děkuji - efcharisto
prosím? - oriste?
vlevo - aristera
vpravo - déksia
dobře - kala
v pořádku - endaxi
potřebuji... - chriazome...
dejte mi.. prosím - dhoste mu .. parakalo


Velmi důležité jsou také názvy vynikajících řeckých jídel, která prostě MUSÍTE ochutnat:
tzatziki
choriatiki salata
souvlakia
gyros
moussaka
keftedes
kleftiko
pastitsio
stifado
dolmades

Mňam, nechte si chutnat;-) Velmi pěkně popsaná řecká jídla má na svém webu Yuhů - najdete to TADY.A pro zájemce dva recepty:


TZATZIKI

500 gramů řeckého jogurtu (nebo přírodního bílého jogurtu - doporučuju Selský Hollandia)
3 stroužky česneku
1/2 sklenky olivového oleje
1/2 nastrouhané velké okurky (salátovky)

Do mísy vložte jogurt. Smíchejte rozdrcený česnek s jogurtem. Odstraňte z okurky slupku a nastrouhejte ji. Důkladně promíchejte všechny složky a pomalu přidávejte olej. Po absorbování oleje jsou tzaziki hotové. Servírujte se lžičkou a olivou. Tzaziki chutnají nejlépe jenom tak s bagetou.
CHORIATIKI SALATA (můj milovaný...)

4 tvrdá salátová rajčata nakrájená na segmenty
1 nakrájená cibule
1/2 nakrájené okurky
olivový olej
nakrájený (nadrobený) balkánský sýr
sůl, pepř, oregano

Promíchejte všechny složky a polijte olivovým olejem. Přidejte sůl, pepř a oregano. Salát je hotový!
ŘECKÁ MYTOLOGIE:

Řecké báje, které vyprávějí příběhy božstev a héroů, vznikly v době bronzové, kdy je přednášeli básníci. Poprvé byly zapsány na počátku 6. st. př. Kr. a přetrvaly v západní kultuře. Pověsti byly těsně spjaty s řeckým náboženstvím a poskytovaly vysvětlení nepředvídatelných či záhadných přírodních jevů. Pojednávají o zrodu a "zlatém věku" bohů a smrtelníků, ale také o polobájných héróích, například Théseovi či Hérakleovi, jejichž hrdinské činy inspirovaly obyčejné lidi. Bohům a bohyním byly přiřčeny lidské touhy a chyby a dohromady tvořili jakousi božskou rodinu, jejímž nejvyšším představitelem byl Zeus. Ten zplodil mnoho dalších mytologických héróů a božstev, legitimních i nemanželských.


A zde jsou někteří ze spousty řeckých bohů a bohyní:

Zeus - byl nejvyšším bohem. Pod jeho moc spadala všechna božstva i smrtelníci, kterým vládl z Olympu.
Héra - sestra a manželka Diova, známá svou žárlivou povahou.
Posseidón - jeden z Diových bratrů, vládl mořím. Symbolem jeho moci je trojzubec. Oženil se s bohyní Amfifríté, které nebyl zcela věrný.
Athéna - Diova dcera, bohyně moudrosti, ochránkyně statečných mužů, patronka Athén, narodila se v plné zbroji z Diovy lebky.
Afrodita - Diova dcera, bohyně lásky, krásy a plodnosti, nejkrásnější z antických bohyň.
Apollón - syn Diův a bratr Artemidin, byl bohem světla, krásy, hudby, poezie a výtvarných umění. Proslul také svou oslnivou krásou.
Artemis - bohyně panenství a lovu, byla dcerou Dia a sestrou Apollóna. Poznáte ji podle luku a šípů, loveckých psů a skupiny nymf, se kterými žila v lesích.
Dionýsos - bůh veselí a vína, narodil se z Diova stehna.
Hádes a Persefoné - vládli podsvětí (říši mrtvých).
Helios - bůh Slunce, denně projížděl ve svém čtyřspřeží po obloze.
Ares - bůh války, všude se objevuje v plné zbroji a s přilbicí, vždy připraven k boji.
Hermes - bůh obchodu, posel bohů a posel duší.
Klymené - nymfa, matka Prométhea, stvořitele lidského pokolení.


Velice hezky a docela obšírně o řeckých bozích píše Iveta Kulhavá na svých stránkách.

 
Nahoru na této stránce
Následující stránka
 
© ANERIS 2006