Zpět na stránku o cestování
 

HRAD LANDŠTEJN

 
 
ÚVOD TELČ - Náměstí Zachariáše z Hradce TELČ - městské veže TELČ - zámek
KOSTELNÍ VYDŘÍ,
MONSERRAT
MĚSTO DAČICE SLAVONICE - 1. část SLAVONICE - 2. část
MAŘÍŽ,
ČESKÝ RUDOLEC
HRAD LANDŠTEJN JINDŘICHŮV HRADEC,
NOVÁ BYSTŘICE
ÚZKOKOLEJKOU
Z HRADCE DO BYSTŘICE
KNIHA NÁVŠTĚV
 
 

Královský hrad Landštejn patří k impozantním ukázkám rané hradní architektury v českých zemích. Nachází se na česko - moravsko - rakouském pomezí nad vesnicí Staré Město pod Landštejnem. Vznikl na počátku 13. století pravděpodobně na popud Přemysla Otakara I. jako významná panovníkova opora na neklidné česko-rakouské hranici. Po dostavbě tvořil Landštejn mohutnou protiváhu rakouského hrádku (dnešní Pomezí) na protilehlém převýšeném ostrohu. Údolím mezi nimi procházela důležitá obchodní stezka do vnitrozemí Čech. Nastolením vlády Přemysla Otakara II. v rakouských zemích po roce 1252 stoupal význam královského hradu Landštejna natolik, že hrádek na protilehlé ostrožně postupně zanikl. Ve druhé polovině 13. století se hrad dostává do držení Vítkovců se znakem stříbrné růže na červeném poli - pánů z Landštejna. Po jejich vymření hrad připadl králi Václavu IV., který jej roku 1381 přenechal svému oblíbenci, nejvyššímu hofmistrovi Konrádu Krajíři z Krajku. Tento rod vlastnil Landštejn téměř 200 let a podstatně změnil jeho tvář rozsáhlými stavebními úpravami. Od roku 1579 hrad rychle střídal majitele a tím i ztrácel na významu. Po katastrofálním požáru roku 1771 se postupně změnil ve zříceninu. Ale dost historie... Landštejn je skutečně impozantní, jeho návštěva ve vás nechá obrovský dojem. Rozhodně se tam jeďte podívat, možná uvidíte středověké šermíře, rytíře v plné zbroji, kejklíře, krásné dámy v dlouhých róbách... nebo v blízkých lesích potkáte Jana Jiřího Grassela, známého to loupežníka a lapku, který dal jméno všem grázlům až do dnešních dob...Pár obrázků z Landštejna:

 
Landštejn  Landštejn  Landštejn
Landštejn  Landštejn  Landštejn
Landštejn  Landštejn  Landštejn
Landštejn  Kousek od Landštejna  Kousek od Landštejna
 
© Aneris, září 2002