Předchozí stránkaDalší stránkaJednoho dne, kdy nebylo zrovna počasí vhodné na vycházky po skalách, jsme se vydali do města JIČÍN.

Jičín se stal městem někdy na přelomu 13. a 14. století. Svůj název pravděpodobně získal tím, že patřil královně Jitce (Jitčino město - Jičín). Město bylo založené kolem velmi hezkého obdélníkového náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím, bylo chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopené příkopem. Části opevnění jsou dochovány po celém obvodu historického středu města, zvlášt u městské dominanty Valdické brány a dále směrem na jih do nynějšího zámeckého parku.

Největší rozmach zažil Jičín za vlády Albrechta z Valdštejna. Ten z Jičína vytvořil rezidenční katolické město, postavil jezuitskou kolej, seminář a gymnázium, původní jednopatrovou budovu zámku změnil ve dvoupatrovou se třemi nádvořími, z nichž první se honosí nádhernými arkádami. ZÁMEK byl dokončen v létě roku 1633. V objektu zámku sídlí okresní MUZEUM a galerie. Najdete zde vlastivědnou expozici o dějinách regionu od pravěku do současnosti, expozici Albrechta z Valdštejna, ale také si zde hlavně užijete spoustu zábavy - kdo nevěří, ať tam běží a prohlédne si muzeum, kde je dovoleno na exponáty sahat! Muzeum dotiž prochází proměnou na muzeum hry, v roce 2002 získalo cenu jako nejlepší expozice v celé České republice. Opravdu stojí za návštěvu.

Vedle zámku stojí chrám sv. Jakuba Většího, který byl později propojen se zámkem spojovací chodbou. Samotný chrám začal stavět Valdštejn, ale práce přerušila jeho smrt a chrám tak dodnes postrádá věže a kopuli.

Na severovýchod od Jičína postavil Valdštejn rozlehlou oboru s parkem a honosnou LODŽII, ke které z města dodnes vede čtyřřadá lipová alej. O pár stovek metrů dále - v dnešních Valdicích - založil kartuziánský klášter. V kostele Nanebevzetí panny Marie, jenž je součástí komplexu klášterních budov, byl v letech 1636 až 1785 pohřben i sám Valdštejn. Klášter s kostelem je v současnosti nepřístupný a slouží jako věznice.

Nejpopulárnější z významných osobností Jičínska je Václav Čtvrtek, který v Jičíně prožil dětství a zde se také nechal inspirovat k vytvoření pohádkové postavy ševce a později loupežníka RUMCAJSE s MANKOU a CIPÍSKEM. Tomu pak dal výtvarnou podobu vynikající český malíř a ilustrátor Radek Pilař. Jemu i jeho dílu jsou věnovány dvě stálé expozice v prostorách zámku a Valdické brány.

Nedaleko Jičína nad okolní krajinu "ční" vrch ZEBÍN s půvabnou kapličkou sv. Máří Magdalény.

Fotografie z Jičína (kliknutím si obrázek zvětšíte):
Jičín
Jičín
Jičín - náměstí
Jičín - náměstí
Jičín - náměstí
Jičín - náměstí
Jičín - náměstí
Jičín - náměstí
Jičín - pohled z věže
Jičín - pohled z věže
Jičín - pohled z věže
Jičín - pohled z věže
Jičín - náměstí
Jičín - náměstí
Jičín - pohled z věže
Jičín - pohled z věže
Jičín - zámek
Jičín - zámek
Jičín - vrch Zebín
Jičín - vrch Zebín
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum - píšu brkem zakládací listinu města Jičína
Jičín - muzeum
píšu brkem zakládací listinu
města Jičína
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum
Jičín - muzeum - moje babička měla přesně takovou kredenc...
Jičín - muzeum
moje babička měla přesně
takovou kredenc...
Jičín - muzeum - Bílá paní...
Jičín - muzeum
Bílá paní...
Jičín - muzeum - Albrecht z Valdštejna na koni...
Jičín - muzeum
Albrecht z Valdštejna na koni...
Jičín - Rumcajs a Manka


Jičín - Rumcajs a Manka
Předchozí stránkaDalší stránka