Předchozí stránkaDalší stránkaSOBOTKA byla původně trhová ves připomínaná r. 1287. Na město byla povýšena 24. srpna 1498. Dominantou města je goticko-renesanční kostel sv. Máří Magdaleny z l. 1590-96. Na náměstí si povšimněte původně renesanční, dnes empírově upravené radnice a hned vedle rodného domu básníka Fráni Šrámka. Ve městě je řada roubených domů městského typu z přelomu 18. a 19. stol. Nejznámější je Šolcův statek, ve kterém je galerie.

My jsme ze Sobotky vyrazili po červené značce do OSEKA, kde u kostela Panny Marie z počátku 18. století stojí zajímavá dřevěná šestiboká zvonice z roku 1601. Dále jsme procházeli obcí Střehom, která je památkovou zónou roubené lidové architektury. Jsou tady roubené patrové domy s vyřezávanými lomenicemi a starý mlýn s roubeným patrem. Dále naše trasa vedla kolem rybníka Komorník a studánky ROUBENKY, u které rád sedával sobotecký rodák básník Fráňa Šrámek. Potom jsme procházeli malebným skalnatým údolím, kterému se říká PLAKÁNEK. Název Plakánek pochází ze 17. století, kdy zde pálila dřevěné uhlí rodina Plakánků. Kaňonovité údolí zahloubené mezi pískovcovými skalami potokem Klenice bylo v roce 1990 vyhlášeno přírodní památkou. Kolem bývalé hájovny a rybníka Obora jsme dorazili v závěru údolí k jedinečné památce české hradní architektury - k hradu Kost.

KOST je jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách, pochází z konce 14. stol. Má zajímavou polohu na skále při styku tří údolí. Do obranného systému byly začleněny tři rybníky. Původní podobu hradu změnila především renesanční přestavba. Hrad patřil postupně Zajícům z Házemburka, Šelmberkům, Biberštejnům, Lobkovicům, Černínům a nyní náleží Kinským. Zachovány jsou hradby, velká věž, paláce, kaple, hospodářské budovy. Hrad je sice přístupný s průvodcem, ale my jsme na prohlídku nečekali, protože tam byly skutečně davy turistů;-( Jenom jsme si prohlédli expozici drahých kamenů v původních hospodářských budovách. Ve skalách kolem hradu jsou zbytky skalních obydlí a psí hřbitov.

Naše trasa dále vedla od břehu Bílého rybníka do krásného Prokopského údolí. Dalším zajímavým místem, které stojí za zmínku, byla osada VESEC, která byly roku 1995 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury. Kolem okrouhlé návsi se zachoval jedinečný komplex roubených domů pojizerského typu. Na návsi stojí socha sv. Starosty. Vesec byl místem natáčení scén několika známých filmů.

Další zastávkou byl nádherný zámeček HUMPRECHT, kromě jiného význačný orientační bod v okolní krajině (ano, stojí na kopci a je skoro odevšad vidět). Je to barokní stavba postavená v letech 1666 - 72 pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. Měl připomínat istanbulskou Galatskou věž, proto má na vrcholku věže turecký půlměsíc. Uvnitř je zajímavý oválný sál s několikanásobnou ozvěnou, expozice šlechtického rodu Černínů a muzeum města Sobotky. Z dřevěného ochozu kolem střední části zámku je překrásný pohled na Sobotku a široké okolí.

Od Humprechtu jsme šli zpět do Sobotky - podél hřbitovní zdi s krásným výhledem na město. Na místním hřbitově odpočívá nejznámější sobotecký rodák Fráňa Šrámek (1877-1952), na jehož počest se od roku 1956 koná v Sobotce vždy začátkem července festival literatury a mluveného slova Šrámkova Sobotka.

Fotografie ze Sobotky, zámku Humprechta, údolí Plakánku a hradu Kosti (kliknutím si obrázek zvětšíte):
Sobotka
Sobotka
Sobotka - náměstí
Sobotka - náměstí
Zámek Humprecht
Zámek Humprecht
Zámek Humprecht
Zámek Humprecht
Údolí Plakánku
Údolí Plakánku
Údolí Plakánku
Údolí Plakánku
U studánky Roubenky
U studánky Roubenky
U studánky Roubenky
U studánky Roubenky
Hrad Kost
Hrad Kost
Hrad Kost
Hrad Kost
Hrad Kost
Hrad Kost
Hrad Kost
Hrad Kost
Předchozí stránkaDalší stránka