R   O   Z   H   L   E   D   N   Y
RozhlednySVATÝ KOPEČEK v Mikulově

Mikulov - Svatý kopeček Svatý kopeček - původním názvem Tanzberg - (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů (Pálavy). Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací. Na kopci se nachází poutní kostel sv. Šebestiána, zvonice a několik dalších sakrálních staveb včetně křížové cesty. Kostel s křížovou cestou byl vybudován díky Františkovi z Dietrichsteina poté, co Mikulov roku 1622 zažil rozsáhlou morovou epidemii. Svatý Kopeček je významným jihomoravským poutním místem.

Na Svatý kopeček se dostanete z mikulovského Náměstí po červené a poté po modré turistické značce.

Samotnému městu Mikulov jsem věnovala tuto stránku.

Aktualizace: 12. září 2008
Zdroj: Mikulov - město s vůní jihuFotky:
 
Svatý kopeček navečer Svatý kopeček Svatý kopeček ze Sirotčího hrádku

Svatý kopeček navečer

Svatý kopeček

Svatý kopeček ze Sirotčího hrádku
 

 

Panorama:
 
Svatý kopeček - panorama
 
Mapa:
 
Mikulov - mapa