3. den - DURHAM, HADRIÁNŮV VAL, BORDERS, JEDBURGH, FALKIRK (291 km)

Durham Durham - katedrálaNaší první zastávkou na půdě hrdého Albionu (ještě stále v Anglii) bylo město DURHAM. Městem protéká řeka Wear, která centrum Durhamu uzavírá ze třech stran a vytváří tak takzvaný "Durhamský poloostrov".

Na nejvyšším místě nad řekou Wear stojí překrásná katedrála, kterou mnozí považují za nejhezčí v celé Anglii. Naproti ní se nachází Durham Castle - sídlo prestižní University of Durham. Obě tyto budovy patří do světového dědictví UNESCO. Za mírný poplatek do kostelní kasičky (20 liber na celou výpravu) jsme si prohlédli katedrálu i uvnitř. Katedrála Ježíše a blahoslavené Panny Marie byla založena na přelomu 11. a 12. století a je místem posledního odpočinku ostatků Sv. Cuthberta, Sv. Bedy a hlavy sv. Oswalda - válečného krále a mučedníka.

Fanoušci Harryho Pottera jistě v Durhamu zpozorní... ;-)

Katedrála v Durhamu je prastará a strmí na vysoké skále; uvnitř se konají bohoslužby s kázáním, zpěvem a kostelníky; přece však jsem viděl hrob Bedy Ctihodného, zavalité pilíře a křížové chodby a výpravu hezkých Američanek; ty pilíře jsou pokryty hluboko vtesaným rýhováním, což působí zvláštním, skoro polychromatickým dojmem. Mimo to je tam hrob svatého Cuthberta, starý hrad a staré kamenné domky, a pěkné městečko běží s kopce na kopec, a víc už o tom nevím.
Karel Čapek - Anglické listy (1924)

Durham - katedrála   Durham - katedrála   Durham - katedrála   Durham - katedrála

Durham - kostel St. Nicholas   Durham - University College   Durham


Hadriánův val Hadriánův val Cestou z Anglie do Skotska několikrát míjíme pozůstatky HADRIÁNOVA VALU, což jsou nyní už jen zbytky kamenné zdi, která v době největšího rozmachu římské říše ohraničovala směrem na sever území ovládané Římany. Šířka zdi byla cca 3 m a výška až 5 m, její délka bývala 117 km. Tento val byl postaven v roce 127 císařem Hadriánem a sloužil jako obranná linie římské říše proti divokým Piktům (tento keltský kmen dostal název od Římanů podle svého malování) a Skotům. Na každé římské míli byla opevněná brána, kde Římané kontrolovali všechny procházející, také zde byly pevnosti a pozorovatelny. Teď už na Hadriánově valu hlídkují snad jenom ovce a kozy;-)


Borders - hraniční kámen Borders - hraniční kámenOblast skotsko - anglického pomezí zvaná BORDERS. U jedné ze silnic je vztyčený balvan a na něm je z jedné strany napsáno SCOTLAND a z druhé ENGLAND. U hraničního kamene nám za hrst drobných, pár piv a jednu poctivou moravskou štamprli slivovice zadudal a ochotně zapózoval nefalšovaný skotský dudák v kiltu (je to sice jenom atrakce pro turisty, ale docela příjemná). Za hraničním kamenem silnice klesá mezi Rolling hills of the Border - viz slova staré skotské písně...
Take me there and burry me low
Where I can hear the bonny Tweed flow
A sweeter place I never did know
Rolling hills of the Border
Matt McGinn - Rolling Hills O' The Border
převzato z http://eldar.cz/caledonia/


Jedburgh - zřícenina opatství Jedburgh - zřícenina opatstvíPrvní město ve Skotsku, které jako drtivá většina turistů navštěvujeme, je malebný JEDBURGH. Dnešní hlavní město hrabství Royburghshire s asi 4000 obyvateli se pyšní typickými skotskými domy se stupňovitými štíty a zejména impozantní zříceninou opatství Jedburgh Abbey. Historie Jedburghu je vzhledem k jeho poloze na hranicím mezi Anglií a Skotskem velice pohnutá, město bylo v minulosti mnohokrát dobýváno a okupováno Angličany.Navečer přijíždíme do městečka FALKIRK, kde jsme ubytováni v hotelu F1. O Falkirku jako takovém nemám co napsat, snad jen to, že pro změnu opět pršelo a tak jsme si v dešti prohlédli jenom místní hřbitov. Dost mě mrzelo, že jsme se nebyli podívat u místní velké technické atrakceFalkirk Wheel- což je jakýsi obrovský "výtah pro lodě"... Snad někdy přístě;-)
Říjen 2004, © Aneris