5. DEN - INVERNESS, DRUMNADROCHIT, URQUHART CASTLE, FORT AUGUSTU, LOCH NESS, FORT WILLIAMS (273 km)

Inverness - hrad Inverness - katedrála sv. Ondřeje (St. Andrew's Cathedral) Ve středu jsme vyrazili do nejsevernějšího místa naší cesty - nejnovějšího města Skotska INVERNESS, které se nachází na předělu mezi centrální a severní Vysočinou. Díky tomu je hlavním městem Highlands (skotské Vysočiny). Městem protéká řeka Ness a na kopci se zde nachází krásný hrad z červených kamenů, který byl postaven v roce 1830. Právě tady údajně zavraždil Macbeth skotského krále Duncana. Ve městě je také pěkná gotická katedrála svatého Ondřeje (St. Andrew's Cathedral).

Inverness - hrad  Domek v Inverness, jak jej nakreslil Karel Čapek   Inverness - hrad


Inverness, městečko pstruhů a Highlandrů, celé stavěné z růžové žuly. A ty domky jsou sroubeny z kvádrů tak pěkně tesaných, že jsem vám je nakreslil. I ty stříšky nade dveřmi jsou jenom v Inverness.
Karel Čapek - Anglické listy (1924)


Drumnadrochit - příšera Nessie Další krátká zastávka byla v DRUMNADROCHIT, městečku, kde je možné se v místním Loch Ness Monster Exhibition dozvědět úplně všechno o světoznámé nestvůře Nessie, která údajně žije v jezeře Loch Ness. Očití svědkové se shodují, že Nessie má silné zavalité tělo, dlouhý tenčící se ocas, kosočtverečné ploutve a vytáhlý krk s malou hlavou. Připomíná vyhynulého plesiosaura, druhohorního vodního ještěra. Může však jít i o obrovského mloka, úhoře nebo jen neznámou velkou rybu.
Urquhart Castle
Kousek odtud se na břehu jezera Loch Ness tyčí romantická zřícenina hradu URQUHART CASTLE. Tento hrad kdysi patřil k největším hradům Skotska, v roce 1692 byly části hradu vyhozeny do povětří, aby se nedostaly do rukou jakobitů. Právě poblíž tohoto hradu se prý Nessie zdržuje nejčastěji - "so watch out!" ;-)
V městečku FORT AUGUSTU na břehu Loch Ness jsme si prohlédli tzv. Neptunovy schody (Neptune's Staircase) - systém osmi propustí, překonávající výškový rozdíl 20 metrů. Neptunovy schody jsou součástí tzv. Kaledonského kanálu (Caledonian Canal), který spojuje Severní moře s Atlantikem. Kaledonský kanál je 96,6 km dlouhý, z čehož 35,4 km je vytvořeno lidskou rukou. Ostatní části tvoří přirozené vodní plochy - řeky a jezera. Kanál byl postaven podle plánů Thomase Telforda a byl otevřen v roce 1822, je jedním z nejkrásnějších v celé Evropě a mnoho Skotů tráví dovolenou právě plavbou lodí po tomto kanálu.

Fort Augustu - Neptunovy schody   Fort Augustu - Neptunovy schody   Fort Augustu - Neptunovy schody


Loch Ness - pátrací plavba lodí za Nessie Právě z Fort Augustu odplouvala loď Royal Scot, která nás za 6,5 libry hodinu povozila po hladině tajemného jezera LOCH NESS. Pozorovali jsme čeřící se hladinu a očima jsme se chytali každé vlny. V podpalubí jsme nespustili oči z monitorů, které zobrazovaly dno jezera skenované sonarem. Co když právě my budeme mít to štěstí a zařadíme se mezi těch patnáct, dvacet lidí ročně, kteří tvrdí, že nejzprofanovanější světovou příšeru zahlédli? Vždyť prý někde tady, na dně zátoky Fort Augustu, zachytili vědci právě pomocí sonaru něco, co nápadně připomínalo kostru uhynulé nestvůry. Objekt se ale nepodařilo prozkoumat, protože se do stometrových hlubin nikdo neodvážil potopit. My jsme Nessie bohužel také ani koutkem oka nespatřili, možná jsme se ale jenom nedívali dostatečně pozorně... Jezero Loch Ness je pravděpodobně nejslavnější skotské jezero a pověst o zdejší obludě pořád působí jako vynikající reklama. Jezero je 37 km dlouhé, asi 1,6 km široké a nejhlubší ve Skotsku (325 metrů). Voda v něm je strašně studená, po celý rok si udržuje teplotu kolem 6 stupňů Celsia. Pouze v nejteplejších měsících se horní tenká vrstva trochu prohřívá. Obrovské množství rašelinných částeček způsobuje velmi tmavou až černou barvu vody a omezuje viditelnost v hloubce větší než 12 m na minimum (v osmi metrech panuje šero a v patnácti je voda tak černá, že potápěči přestanou rozeznávat, kde je dole a kde nahoře).

Loch Ness   Loch Ness - pátrací plavba lodí za Nessie


Spean Bridge (Commando Memorial) - v mracích Ben Nevis Cestou do místa našeho dalšího noclehu - městečka FORT WILLIAM - jsme se ještě zastavili u Commando memorialu, památníku vojákům padlým za 2. světové války, kteří se ve zdejším okolí cvičili, než odešli do bojů (Spean Bridge). Hned u památníku je informační tabule, kde jsme se dočetli mimo jiné to, že se právě nacházíme pod nejvyšším vrcholem Skotska Ben Nevis. Ovšem vzhledem ke skotskému počasí musíte mít velké štěstí, abyste vrchol hory (1343 m) viděli... My jsme to štěstí neměli a tak jsme se jen domýšleli, kde v těch mracích asi ten vrcholek může být;-)


Nes mne, vlaku, všemi končinami Kaledonie; neboť je tu dobře a teskno mému srdci. I jest jezero Morar a Loch Shiel; a jsou štíty hor, strže a gleny, plecité vrchy s titánskými svahy, klenuté hřbety a zadnice nesmírných kamenných prazvířat s tučně zelenými houštinami v podpaždí a záhybech lysého těla; vrchy, posázené skalami, jako trdlovec mandlemi, břitká jezera s něžnými ostrůvky, jako je Loch Eilt, a jezera všude, kde je k tomu příležitost, dlouhé a třpytivé vody, hladiny, čeřené větrem, se stříbrnými pěšinami vodních duchů; hory skalisté nebo oble nakynulé z žulového těsta, vrchy žíhané, zbrázděné, lysé jako hroch, modré a ryšavé a zelné a pořád, bez konce a bez lidí pusté hory.
Konečně Fort William, jedna z železných závor, držících horaly kdysi rebelské; a nad ním Ben Nevis, nejvyšší štít této země hor, zavalitý a mračný chlapík nad mořským fjordem, protkaný bílými vodopády ze sněhových polí tam na vršku, - a dále hory a hory, gleny a jezera, údolí stínů, strže černých vod, země, kterou Bůh hnětl z tvrdé látky a odevzdal člověku, aby se na ní rval s člověkem; neboť se skalami a vřesovisky se rvát nemůže.
Karel Čapek - Anglické listy (1924)

Říjen 2004, © Aneris